Montaj bütün riskleri sigortası, her türlü montaj projelerinde, montajı yapılacak makine ve ekipmanların şantiye alanına indirilmesinden başlayarak montajlarının tamamlanmasına kadar geçecek sürede, beklenmedik ve ani bir şekilde ortaya çıkan risklere karşı güvence sağlamaktadır. Bu sigorta poliçelerinin sağladığı güvenceler, genel olarak tecrübe devrelerinin tamamlanmasını da kapsamaktadır.

Montaj bütün riskler poliçesinde, aksine kararlaştırılmış bir koşul bulunmuyorsa, yeni ve kullanılmamış makine ve ekipmanlarının, poliçenin normal teminat süresine ilave olarak dört haftalık bir deneme süresi daha bulunmaktadır. Poliçenin sağladığı güvenceler bu sürede de geçerlidir.

Ancak inşaat firmaları veya montaj firmaları eğer talep ederlerse, ilave deneme süresi güvencesi de alabilirler. Bu durumda montaj sonrası dört hafta olan deneme devresi süresi, anlaşmaya varılan bir süre kadar kadar daha uzatılmış olur. Bu süre içinde meydana gelecek herhangi bir kayıp ve hasar, deneme dönemi güvencesi altına alınmış olur.

Kısaca montaj sigortası teminat süresine poliçede aksi bir hüküm bulunmuyorsa, dört haftalık deneme dönemi de dahildir. Ancak kullanılmış makine, ekipman ve tesislerin montajı için sigorta yaptırılmışsa, bu durumda bu gibi makine, ekipman ve tesisler için deneme dönemi güvencesi verilmez.

İnşaat frması veya montaj firması, montajı yapılan makine ve ekipmanların hepsi veya bir kısmı için deneme çalışmalarına başladığında, başlama tarihini en az sekiz gün öncesinden sigorta şirketine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Eğer montaj çalışmaları ile ilgili teminat süresi poliçede gösterilen tarihten önce bitirilmişse, deneme dönemi süresi değiştirilmeden öne alınır. Ancak bu durumda inşaat firması veya montaj firması, teminat süresinin poliçede gösterilen süreden önce biteceğini en az sekiz gün öncesinden sigorta şirketine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Montaj çalışmaları eğer zamanında bitirilemiyorsa, teminat süresi, yetkili Tarife Komitesi tarafından uzatılır. Deneme dönemi faaliyetleri dört hafta içinde bitirilemiyorsa, teminat süresi, yine yetkili Tarife Komitesi tarafından uzatılabilir.

Montaj sigortası deneme dönemi konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isteniyorsa, bu arada uygun bir montaj bütün risklersigortasına sahip olmak isteniyorsa, gecikmeden insaatsigortasi.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanlarına başvurulmalıdır.