Montaj sigortasının sağladığı güvenceleri üç başlık altında incelemek doğru olacaktır.

Montaj bütün riskler sigortası temel güvenceleri

Bir kere bütün sigorta şirketlerinin bir montaj sigortası poliçesi düzenlediklerinde şu temel güvenceleri vermektedir:

 • Montaj alanında yangın çıkması, yıldırım düşmesi veya bir patlama olması
 • Montaj alanınını su basması, su taşkını olması, aşırı yağmur, kar, çığ altında kalması ya da şiddetli fırtına olması
 • Montaj alanında deprem, yer kayması, toprak çökmesi veya kaya düşmesi gibi olaylar yaşanması
 • Montaj faaliyetleri sırasında kötü işçilik, uzman olmayan kişiler, hatalı işçilik ve hırsızlık gibi olaylar yaşanması

Poliçede aksine karar verilmemişse güvence dışında kalan durumlar

Aşağıda sayılan durumlar genel olarak montaj sigortası kapsamı dışında tutulmaktadır. Ancak inşaat firması veya montaj firması ile sigorta şirketi aralarında anlaşıyorlarsa ilave güvence olarak alınabilir:

 • Montaj işlerinde kullanılan makine, alet ve ekipmanlar ve geçici barakalar, yardımcı tesisler
 • Üçüncü kişilerin uğradığı zararlar yüzünden ortaya çıkan yasal sorumluluklar
 • Hasar sonucunda ortaya çıkan enkazın kaldırılması
 • Poliçenin kapsamındaki risklere bağlı olarak meydana gelen kayıp ve hasarların gerektirdiği, seri vasıtalarla yapılan nakliye işleri
 • Grev, lokavt, kargaşa hali ve halk hareketleri ve bu olayları önlemek için yapılacak resmi müdaheleler
 • Dört haftadan daha uzun bir deneme döneminde meydana gelen kayıp ve hasarlar
 • Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajlar ve bu olayları önlemek için yapılacak resmi müdaheleler
 • Poliçenin kapsamındaki risklere bağlı olarak meydana gelen çevre kirliliği

Montaj bütün riskler sigortasının hiç güvence vermediği durumlar

Montaj Sigortaları Genel Şartları’na göre aşağıda sayılan durumlar tamamen montaj sigortasının güvenceleri dışındadır:

 • Savaş, istila, düşman hareketleri, çarpışma iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bu hareketleri önlemek için yapılacak resmi müdaheleler
 • Nükleer yakıt veya nükleer artıklar ya da nükleer bulaşmalar
 • Resmi makamların sigortalı kıymetler üzerinde yapılacak tasarrufları
 • Monte edilecek kıymetlerin yapım, döküm, malzeme, hesap ve montaj hataları
 • Monte edilecek kıymetlerin aşınması, yıpranması, paslanması ve çürümesi
 • Montaj işlerinde kullanılan makine, alet ve ekipmanların arızaları
 • Envanter açıkları
 • Sigortalı kişinin kasıtlı davranışları veya ağır kusurlu hareketleri
 • Montajı tamamlanan ve teslim edilen kısımlarda sonradan ortaya çıkan kayıp ve hasarlar

Montaj sigortası teminatları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isteniyorsa, bu arada uygun bir montaj bütün risklersigortasına sahip olmak isteniyorsa, gecikmeden insaatsigortasi.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanlarına başvurulmalıdır.