Hazzne Müsteşarlığı tarafından yayınlanmış olan Montaj Sigortaları Genel Şartları’nın dördüncü maddesi hükümleri teminat süresi konusunu işlemektedir. Bir montaj bütün riskler sigortasında verilen güvenceler, poliçe üzerinde gösterilmiş olan başlangıç tarihi esas alınmak koşulu ile, poliçeye eklenmiş olan listede yer alan kıymetlerin montaj alanına boşaltıldığı tarihte başlar ve poliçede gösterilen bitiş tarihinde sona erer.

Uzun montaj çalışması gereken durumlarda bazen montaj, yukarıda açıklanan tarihten önce de kısmen veya tamamen bitirilebilir ve işverene teslim edilebilir. Böyle bir durumda teminat süresi, montajı biten kısımlar itibariyle sona ermiş kabul edilir.

Ancak bazı durumlarda, montaj alanına boşaltılan makine ve ekipmanlar için nakliye sigortası da yaptırılmış olabilir. Eğer poliçenin güvence kapsamında bulunan bu makine ve malzeme için nakliyat sigortası yaptırılmış ise, montaj bütün riskler sigortasının sağladığı güvenceler, nakliyat sigortası güvencesinin bittiği antan itibaren başlar.

Montaj bütün riskler sigortasının güvence süresine, eğer poliçede aksine bir karar yoksa, dört haftalık deneme dönemi de dahildir. Ancak daha önce kullanılmış olan makine ve ekipmanlarının montajı sigortaya konu edilmiş ise, bu durumda bu tür makine ve ekipmanlar için deneme dönemi güvencesi verilemez.

Montaj Sigortaları Genel Şartları’na göre, sigorta yaptıran inşaat veya montaj firması, tesisin tümünün veya herhangi bir bölümünün deneme amaçlı olarak çalışmasına başlıyorsa, bu durumda başlama tarihini en az sekiz gün önceden sigorta şirketine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Eğer montaj çalışmalarının teminat süresi poliçede gösterilen tarihten önce sona ermişse, deneme dönemi de süresi değiştirilmeden öne alınır. Ancak bu durumda da montaj teminat süresinin poliçede gösterilen süreden önce sona ereceğinin sigortalı tarafından en az sekiz gün önce sigorta şirketine yazılı olarak bildirilmesi gerekiyor.

Eğer montaj çalışmaları poliçede gösterilen tarihte bitirilmemişse, teminat süresi, yetkili Tarife Komitesi tarafından tespit olunacak koşullarda ve ilave prim ödenerek uzatılır.

Deneme dönemi faaliyetleri dört haftalık süre içinde tamamlanmadığı takdirde teminat süresi, yetkili Tarife Komitesi tarafından tespit olunacak koşullarda ve ilave prim ödenerek uzatılır.

Montaj sigortası teminat süresi konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isteniyorsa, bu arada uygun bir montaj bütün risklersigortasına sahip olmak isteniyorsa, gecikmeden insaatsigortasi.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanlarına başvurulmalıdır.