Montaj bütün riskler sigortası, ya da montaj all risk sigortası (EAR), montaj çalışmalarına yönelik aniden çıkan ve beklenmedik bütün riskleri tek bir poliçe ile teminat altına almaktadır.

Montaj bütün riskler sigortasında, teminat süresi, montaj malzemelerinin montaj alanına indirildiği anda başlamaktadır. Montajı biten makinelerin test işlemleri tamamlanarak kullanılmaya başlanması ile de sona erer.

Belirtilen bu süre içinde, teknik nedenlerle olabilir veya insan kaynaklı olabilir, çeşitli risklere bağlı olarak birçok maddi hasar meydana gelebilir. Montaj bütün riskler sigortası, makine ve ekipmanların montaj işlemleri sırasında veya montaj işlemleri tamamlandıktan sonra test işlemleri yapılırken, ortaya çıkacak beklenmedik ve ani tehlikeler karşısında ortaya çıkacak kayıp ve hasarları güvence altına almaktadır.

Peki montaj bütün riskler sigortası ile hangi tür montaj faaliyetleri sigortalanbilir? Bir kere işletmeye alınmak üzere montajları yapılacak olan her türlü makine ve ekipmanlar için montaj bütün riskler sigortası yapılarak, olası riskler güvence altına alınabilir. Montaj işlemleri yapılacak makineler, mekanik veya elektronik makineler olabilir. Bunun yanında, bina içi elektrik, ısıtma ve havalandırma tesisatı, elektrik ve boru iletim hatları ve benzeri montaj işleri de montaj bütün riskler sigortasına konu olabilir.

Görüldüğü gibi montaj bütün riskler sigortasının uygulama alanı oldukça geniştir. Neticede montaj işleri yüzünden ortaya çıkacak inşaat işlerinin bile güvence altına alınaması mümkündür.

Bugün her alanda baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler hiçbir işletmenin gerisinde kalmaya tahammül edemeyeceği gelişmelerdir. Bunun için de zamanında üretim tesisleri ve fabrikaların yenilenmesi ve yeni yatırımlar yapılması gerekiyor. Bunca yapılan harcamaların ise olası riskler karşısında bir anda yok olması kolay göze alınacak bir durum değildir. Bu noktada montaj bütün riskler sigortasının gereği kendini daha çok hissettirmektedir. Montaj faaliyetlerinin başlamasından bitirilmesine kadar geçen süre içinde, bu çalışmaların beklenmedik riskler karşısında zarar görmesi ancak bu şekilde önlenmektedir.

Montaj sigortası konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isteniyorsa, bu arada uygun bir montaj all risk sigortasına sahip olmak isteniyorsa, gecikmeden insaatsigortasi.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanlarına başvurulmalıdır.