Montaj sigortaları yaptırılırken sigorta şirketleri Montaj Sigortası Genel Şartları’na uyarlar. Burada ise güvence dışında tutulacak durumlar ikibaşlık altına ele alınmştır. Bir kısım durumlar tamamen güvence dışında tutulmuştur. Bu durumlar ilave prim ödenmek suretiyle de güvence konusu yapılamazlar. Ancak bir kısım durumlar açıklanırken, bunların teorik olarak güvence dışında kalacağı, sigorta kapsamı dışında tutulacağı, ancak inşaat firmaları veya montaj firmaları ile sigorta şirketleri aralarına anlaşabiliyorlarsa, ilave güvence olarak alınabileceği ve poliçenin kapsamına dahil edileblieceği açıklanmıştır.

Şimdi ilave olarak alınabilecek bu güvencelerin hangileri olduklarına bakalım.

  • Montaj firmasının, montaj işlerini yaparken kullandığı makine, alet ve ekipmanları ile geçici barakalar ve yardımcı tesisler, ilave güvence konusu yapılabilir.
  • Montaj faaliyeti sırasında üçüncü kişilerin görebileceği zararlar inşaat firmasının veya montaj firmasının hukuki sorumluluk alanına girer. Bu sorumluluklar da ilave güvence konusu yapılabilir.
  • Poliçenin güvence verdiği risklerin gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan hasarın kaldırılması masrafları da ilave güvence konusu yapılabilir.
  • Poliçenin güvence verdiği risklerin gerçekleşmesine bağlı olarak meydana gelen kayıp ve hasarların nakliye masrafları (uçak hariç) ve fazla çalışma ücretleri de ilave güvence konusu yapılabilir.
  • Grev, lokavt, kargaşa hali ve halk hareketleri yüzünden ve bu olayları önlemek için yapılacak resmi müdaheleler yüzünden doğacak zararlar ilave güvence konusu yapılabilir.
  • Dört haftadan uzun süren tecrübe döneminde meydana gelen kayıp ve hasarlar ilave güvence konusu yapılabilir.
  • Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajlar ile bu olayları önlemek için yapılacak resmi müdaheleler yüzünden doğacak zararlar ilave güvence konusu yapılabilir.
  • Poliçenin güvence verdiği risklerin gerçekleşmesine bağlı olarak meydana gelmiş her türlü çevre kirliliği zararları da ilave güvence konusu yapılabilir.

Bu sayılan kayıp ve hasar durumları, normalde montaj sigortasının kapsamı dışında olsa da, inşaat firması veya montaj firması bu zararları, primini ödeyerek ilave güvence altına alabilir.

Montaj sigortası ek teminatları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isteniyorsa, bu arada uygun bir montaj bütün risklersigortasına sahip olmak isteniyorsa, gecikmeden insaatsigortasi.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanlarına başvurulmalıdır.