Montaj all risk sigortası, montaj faaliyetleri ile ilgili olarak çok sayıda sigorta türünü ve çok sayıda güvenceyi bünyesinde barındıran geniş kapsamlı bir sigorta şeklidir.

Bir kere montaj all risk sigortası, şu sigorta genel şartlarını birlikte taşımaktadır:

 • Montaj All Risk Sigortası Genel Şartları
 • Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
 • Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları

Bir montaj alanında, beklenmedik ve aniden ortaya çıkan risklere bağlı olarak, sigorta poliçesinde gösterilen varlıklar bir kayıp ve hasara uğradıklarında, montaj all risk sigortası, bu kayıp ve hasarları güvence altına almaktadır. Bu teminatı sağlayan temel güvenceler ise şunlar olmaktadır:

 • Montaj alanında bir yangın çıkması, montaj alanına bir yıldırım düşmesi veya bu alanda bir patlamanın meydana gelmesi durumlarında bu olayların neden olacağı kayıp ve hasarlar.
 • Su basması, su taşkını, aşırı yağmur, kar, çığ ve fırtınanın neden olacağı kayıp ve hasarlar.
 • Bir deprem yaşanması, yer kayması olması, bir şekilde toprak çökmesi veya kaya düşmesi gibi olaylar yüzünden ortaya çıkacak kayıp ve hasarlar.
 • Montaj faaliyetleri sırasında kötü işçilik, uzman olmayan kişiler, ihmal, insan hataları ve hırsızlık gibi olayların yol açacağı kayıp ve hasarlar.

Bir de montaj all risk sigortasının, isteğe bağlı olarak güvence vereceği durumlar vardır:

 • Montaj çalışmalarının yapılması srasında kullanılan makine, alet ve ekipmanlar ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı binaların göreceği hasarlar.
 • Üçüncü kişilerin maruz kalacağı zararlar dolayısıyla sigorta kişinin üzerine olan hukuki sorumluluklar.
 • Hasar neticesi meydana gelen enkazın ortadan kaldırılması için yapılacak masraflar.
 • Sigorta sözleşmesinin kapsamına giren bir hasar yüzünden kayıp ve hasarların gerektirdiği, uçak ve havayolu araçları dışında kalan seri araçlarla yapılan nakliye ve fazla mesai ücret ödemeleri.
 • Grev, lokavt, kargaşa hali ve halk hareketleri yüzünden ve bu olayları önlemek için yapılacak resmi müdaheleler yüzünden ortaya çıkan kayıp ve hasarlar.
 • Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajlar ile bu olayları önlemek için yapılacak resmi müdaheleler yüzünden ortaya çıkan bütün kayıp ve hasarlar.
 • Dört haftayı aşan bir deneme döneminde meydana gelen kayıp ve hasarlar.

Montaj all risk sigortası konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada uygun bir montaj all risk sigortasına sahip olmak isterseniz, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin uzman yöneticileri ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyin.