Bir inşaat faaliyetinde en önemli risklerden biri de üçüncü kişilere maddi veya bedensel verilebilecek hasarlardır.

İnşaat faaliyetleri sırasında, beklenmedik ve ani ortaya çıkan bir tehlike karşısında meydana gelen hasarlar üçüncü kişilere de zarar vermiş olabilir. İnşaat firması sahip veya sahiplerinin bu şekilde üçüncü kişilerin görecekleri zararlar karşısında yasal sorumlulukları bulunmaktadır.

İnşaat bütün riskler sigortası ile birlikte alınacak ilave bir güvence çeşidi olan üçüncü şahıs mali sorumluluk teminatı, işte bu sorumluluğu güvence altına almaktadır. İnşaat faaliyetleri sırasında, üçüncü kişilere ait, çevredeki binalarda meydana gelecek zararlar da bu teminat ile güvence altında olmaktadır.

Üçüncü şahıs mali sorumluluk ilave teminatı, inşaat işlerindeki taraflar dışında kalan üçüncü kişilerin yaralanması, sakat kalması veya ölümü gibi bedensel olarak uğradığı zararlar ile mallarına gelebilecek maddi hasarları güvence altına almaktadır.

Örneğin inşaat alanının yanından o sırada geçmekte olan bir kişi, veya şantiye alanına izinsiz giren bir kişi, ya da inşaat alanının hemen yakınına park etmiş bir araç, herhangi bir beklenmedik olay yüzünden zarar görebilir. Burada önemli olan zarar gören bu kişilerin inşaat faaliyetleri ile hiçbir ilgisinin olmamasıdır.

Örneğin bir yol inşaatı sırasında çevresinde bulunan seralar bundan zarar görmüşse, veya temel kazılırken yanda bulunan bina kazı yüzünden yan yatarsa bunlar hep inşaat firmalarının sorumluluğudur. Bu yüzden de genelde bu teminat yüksek bedellerle yapılmaktadır.

Ancak üçüncü şahıs mali sorumluluk teminatı, inşaat işlerinde çalışan veya görev yapan ikinci kişileri kapsamaz. Çalışanlar için ayrıca bir işveren mali mesuliyet sigortası poliçesi ile bu güvence sağlanmış olabilir. Sigorta yaptıran kişilere bir hizmet sözleşmesi ile bağlı olan kişilerin ve sigortalının aile yakınlarının göreceği zararlar bu teminatın dışındadır. Ayrıca üçüncü kişilerin bilerek neden oldukları zarar ve ziyan talepleri de güvence dışındadır.

İsteğe bağlı teminatlardan olan üçüncü şahıs mali sorumluluk teminatıkonusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada uygun bir inşaat bütün riskler sigortasına sahip olmak isterseniz, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin uzman yöneticileri ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyin.