İnşaat faaliyetleri sırasında, beklenmedik ve aniden ortaya çıkan olaylar karşısında meydana gelen kayıplar ve hasarlar inşaat alanındaki mevcut bina ve tesislere de zarar vermişse, bu zararlar bu teminat ile güvence altına alınır.

Munich Re klozlarından biri olan Kloz 119: İşverene Ait Mevcut Bina ve Kıymetler Özel Şartı da bu konuyu düzenlemektedir. İşverene ya da inşaat firmasına ait olan veya bunların kontrolünde olan veya bunların korumakla yükümlü oldukları, inşaat alanında yer alan veya inşaat alanının hemen yanında bulunan ve sigorta konusu inşaat ve montaj işleri dışında kalan bina ve kıymetlerde ortaya çıkacak hasarlar, aşağıdaki şartlarla bu poliçe güvencesi kapsamına alınmıştır:

  • Bu güvence kapsamında tazminat ödenebilmesi için söz konusu kayıp ve hasarın, sigorta konusu inşaat ve montaj faaliyetlerinden kaynaklanması ya da bu işler yüzünden meydana gelmiş olması gerekir.
  • Bu şekilde güvence altına alınan mevcut bina ve kıymetler için en fazla tazminat limiti, poliçede gösterilmiş olmak zorundadır.
  • Sigorta poliçesi genel ve özel şartları, bu kloz hükümlerine ters düşmediği sürece aynen geçerlidir.

Ancak aşağıdaki durumlar istisna olarak öngörülmüştür:

  • Mevcut bina ve kıymetlerde deprem, sel, fırtına ve benzeri doğal olaylar yüzünden meydana gelen kayıp ve hasarlar.
  • Mevcut bina ve kıymetlerin yapımı sırasındaki kusur ve ihmaller yüzünden meydana gelen kayıp ve hasarlar.
  • Mevcut bina ve kıymetlerde sigorta konusu inşaat ve montaj işleri sırasında meydana gelen ancak bu yapıların güvenliğini ve stabilitesini bozmayan çatlaklar.
  • Mevcut bina ve kıymetlerin güvenliği için alınması gereken önlemlere yönelik masraflar.

Bu kloza göre, sağlanan güvence süresi, poliçede gösterilen süre ile aynıdır. Ancak poliçede aksi kabul edilmediği takdirde, verilen güvenceler bakım süresi içinde geçerli değildir.

Bu ilave teminat için poliçede belirtilen sigorta bedeli ilk ateş sigortası prensibine göre tespit edilmiştir.

İsteğe bağlı teminatlardan biri olan mevcut bina ve tesisler teminatıkonusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada uygun bir inşaat bütün riskler sigortasına sahip olmak isterseniz, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin uzman yöneticileri ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyin.