İş makineleri olmadan bir inşaat faaliyeti düşünebiliyor musunuz? Ama genel olarak yapılan inşaat bütün riskler sigortalarında, iş makineleri teminatı temel güvenceler içinde değildir. İş makineleri teminatı isteğe bağlı olarak alınabilen ilave güvenceler arasındadır.

İnşaat alanında bulunan sabit veya hareketli bütün iş makinelerinin başına gelebilecek ve CAR / EAR sigortaları kapsamına giren bir neden yüzünden oluşan hasarlar iş makineleri teminatı ile güvence altına alınmaktadır.

Genelde iş makineleri teminatı ile makine kırılması sigortası birbirine karıştırılır. Makine kırılması teminatı, genel olarak makinenin çalışmasını ve mekanik hasarlarını kapsamaktadır. İş makineleri ilave teminatı ise mekanik hasarları değil, sadece sel, su taşkını, yangın, hırsızlık ve benzeri şekillerde ortaya çıkan fiziki hasarları kapsar. Bu arada iş makineleri teminatı, küçük el aletleri, motorlar, iskeleler, kablo ve halatlar için değil bunun aksine kepçeler, dozerler, kule vinçler, silindirler, asfaltlama makineleri gibi makinelere de verilir.

CAR, inşaat tüm riskler sigortasının ve EAR, montaj tüm riskler sigortasının kısa ismidir. Her iki sigorta şekli de bir inşaat veya montaj projesinin yapılması sırasında, o ana kadar yapılan işler ile daha sonraki adımlarda yapılacak işler için, o anda şantiye alaında bulunan malzemelerin veya ilgili ekipmanların ve iş makinelerinin başına gelecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsayan birer tüm riskler (all risks) sigortasıdır.

Burada yapılan inşaatın cinsi önemli değildir. Konut, işhanı, tesis, fabrika, baraj, yol, köprü ve benzeri yapıların inşaatı söz konusu olabilir. Önemli olan bir inşaat alanı ve bu alanla kullanılan iş makineleridir. Ve bu makinelerin, inşaat bütün riskler sigortası ile güvence altına alınan bir riskin gerçekleşmesine bağlı olarak kayıp ve hasar görmüş olmasıdır.

İş makineleri derken, bir operatör tarafından kullanılan ve kendi gücü ile bir yerden bir yere hareket edebilen makineler ifade edilmektedir. Örneğin, kule vinç, mobil vinç, loder, kepçe, dozer ve benzeri makineler bu özelliktedir. Sigorta bedeli, inşaat firması tarafından beyan edilen değerdir. Bu bedel makine ve ekipmanlarının piyasa rayiç değerinden aşağı olamaz.

İsteğe bağlı teminatlardan olan iş makineleri teminatıkonusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada uygun bir inşaat bütün riskler sigortasına sahip olmak isterseniz, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin uzman yöneticileri ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyin.