Zaman zaman çeşitli sosyal hareketler yaşanmıyor değil. Grev, lokavt, kargaşa hali, halk hareketleri, terör ve sabotaj gibi olaylar sadece huzursuzluk yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda etrafa ve çevreye zarar da veriyor.

Bu tür olaylar inşaat faaliyetlerini de olumsuz etkilemekte, hatta bazı kayıp ve hasarlara neden olmakta, proje çalışmalarını sekteye uğratmaktadır. Bütün bu olumsuz sonuçların giderilmesi ve ortaya çıkan hasarların güvence altına alınması amacı ile de, sigorta şirketleri tarafından, inşaat bütün riskler sigortası ile birlikte, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj teminatı verilmektedir.

Munich Re klozlarından biri olan Kloz 001: Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör ve Sabotaj Özel Şartı, böyle bir ihtiyaç yüzünden hazırlanmıştır. Bu kloza göre, sigortalı kıymetlerde, istisnalar hariç olmak üzere aşağıdaki sebeplerle meydana gelebilecek iş kaybı, manevi zararlar ve benzeri fiziksel hasarlar güvence altındadır:

  • Grev veya lokavt ile ilişkili olsun veya olmasın genel huzuru bozacak toplu hareketlere iştirak eden kişilerin hareketleri yüzünden meydana gelen hasarlar.
  • Grevde olan veya lokavt edilmiş işçilerin hareketleri yüzünden meydana gelen hasarlar.
  • Bu nevi hareketleri bastırmak için resmi makamların yaptığı hareketler yüzünden meydana gelen hasarlar.
  • Terörist eylemler ve sabotaj ile bunların gerektirdiği müdahaleler yüzünden meydana gelen zararlar.

Bu klozda terör, baskı, şiddet, korkutma veya tehdit ile temel hak ve hürriyetleri yok etmek, iç ve dış güvenliği ve kamu düzenini bozmak amacıyla yapılan her türlü eylemleri ifade etmektedir.

Bu kloza göre aşağıdaki şekilde meydana gelen hasarlar güvence dışındadır:

  • İşin kısmen veya tamamen durması yüzünden meydana gelen kayıplar.
  • Resmi kuruluşların tasarrufları yüzünden uğranılan kayıplar.
  • Savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş, istila, düşman saldırısı, sivil savunma hareketleri ve benzeri olaylar sırasında ortaya çıkan kayıp ve hasarlar.
  • İsyan, askeri müdahale, ayaklanma, ihtilal ve benzeri olaylar sırasında ortaya çıkan kayıp ve hasarlar.

Grev, lokavt, kargaşa hali, halk hareketleri, terör ve sabotaj teminatı isteğe bağlı teminatlardan biridir. Eğer bu teminatkonusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada uygun bir inşaat bütün riskler sigortasına sahip olmak isterseniz, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyin.