Eğer sözleşmede yer alıyorsa, inşaat firması, işlerinin bir kısmını işverenin kontrol mühendislerinin de onayını alarak, geçici olarak kabul ettirebilir. Bu iş inşaat faaaliyetinin tamamlananan kısımları için yapılabilir. Yani inşaat işleri tamamlandığında geçici kabul yoluna gidilebilir. Geçici kabul, inşaat faaliyetinin tamamına yakın kısmının bitirilmesi ve projenin kullanılmaya başlamasını etkilemeyecek nitelikteki bir kısım işlerin kalması durumunda yapılır.

Geçici kabul yapılsa da inşaat tamamlandığında işveren tarafından kesin kabulü yine yapılacaktır. Geçici kabul ile kesin kabul tarihleri arasında inşaat firması, kendi üzerine düşen sorumlulukları tamamlamaya çalışır.

Bir inşaatın geçici kabulü yapıldığında proje genel olarak teslim edilmiş kabul edilir. Ancak inşaat firmasının halen sorumlu olduğu işlerin yapılması sırasında bazı riskler devam etmektedir ve her an bir kayıp veya hasar meydana gelebilir. İşte bu hasarları karşılamak amacı ile, geçici kabul ve kesin kabul tarihleri arasındaki bu dönem için uzatılmış bakım devresi ilave teminatı veya genişletilmiş bakım devresi ilave teminatı alınabilir.

Sigorta şirketi, genişletilmiş bakım devresi teminat verdiklerinde genel olarak doğal felaketleri güvence dışında tutarlar ve sadece inşaat firmasının sorumlu olduğu hasarları karşılarlar.

Munich Re klozlarından biri olan Kloz 004: Bakım Devresi Özel Şartı bu konuyu düzenlemektedir. Bu kloza göre, bakım devresi teminatı, inşaatın bitirilmesi, geçici kabulün yapılması, işverene teslim edilmesi veya işveren tarafından kullanılması ile başlar, işveren tarafından inşaatın kesin kabulünün yapılması ile sona erer.

Bu güvencenin kapsamı şu şekilde belirlenmiştir:

  • İnşaat firmasının yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi için yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zararlar.
  • Bakım dönemi sırasında ortaya çıkan ve inşaat firmasının sorumlu olduğu bir nedene dayanan hasarlar.

Bakım döneminde yapılan çalışmalar sırasında üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlar yüzünden inşaat firmasına düşecek hukuki sorumluluklar da ilave sözleşme ile güvence altına alınabilir.

İsteğe bağlı teminatlardan biri olan genişletilmiş bakım devresi teminatıkonusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada uygun bir inşaat bütün riskler sigortasına sahip olmak isterseniz, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin uzman yöneticileri ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyin.