İnşaat bütün riskler sigortası ile bir inşaat alanına daha ilk malzemeler indirilmeye başandığı andan itibaren sigortanın sağladığı güvenceler başlamakta, ve inşaatın bitirilmesi veya geçici kabulünün yapılmasına kadar geçecek sürede meydana gelecek risklere karşı korunma sağlanmaktadır. Bu sigorta çok fazla sigorta çeşidi ve güvence ile çok geniş bir koruma şemsiyesi sağlamaktadır. Ancak inşaat firmaları sigorta poliçelerinin sağladığı standart güvenceler yanında daha fazla korunma gereği de duyabilirler.

Bu yüzden de üçüncü şahıs mali sorumluluk teminatından geçici şantiye tesisleri teminatına, enkaz kaldırma masrafları teminatından grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj teminatına kadar isteğe bağlı çok sayıda güvence alınabilmektedir. İsteğe bağlı olarak alınabilen bu teminatlardan biri de geçici şantiye tesisleri teminatıdır.

Geçici şantiye tesisleri teminatı, inşaat faaliyetlerinin yürütülebilmesi için geçici olarak yapılan ve kullanılan barakalar ve yardımcı binaları güvence altına almak amacı ile yapılmaktadır.

Geçici şantiye tesisleri teminatı, inşaat faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilgili olan iskele, kalıp ve benzeri ekipmanların ya da inşaat faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmayan atölye, işçi barakaları, yemekhane ve benzeri yapıların göreceği zararlardan korunmak için alınmaktadır.

Burada önemli bir nokta bulunmaktadır. Geçici şantiye tesisleri ve ekipmanlarının göreceği zararlar, inşaat bütün riskler sigortası ile güvence altına alınan bir risk ile ortaya çıkmış olmalıdır.

Sigorta bedeli tespit edilirken, geçici şantiye tesisleri ve ekipmanlarının yıpranma ve aşınma payları dikkat alınır.

Şantiye binaları, genelde olarak inşaat alanına yerleştirilen konteynırlardır. Bu konteynırlar, inşaatta çalışanların konaklaması, yemekhanesi, temizlik ve tuvalet ihtiyaçları ve ofisi olarak kullanılır. Şantiyede inşaat faaliyetleri başlamadan önce kurulur ve iş bittikten sonra sökülür.

Şantiye tesisleri denildiğinde de şantiyelerde bulunan, kum deposu, çakıl deposu, kireç çukurları, betonarme demirlerinin yeri, doğramalar, iskele, kalıp ve kemer ekipmanları anlaşılır.

İsteğe bağlı teminatlardan olan geçici şantiye tesisleri teminatı konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada uygun bir inşaat bütün riskler sigortasına sahip olmak isterseniz, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin uzman yöneticileri ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyin.