İnşaat bütün riskler sigortası ile güvence altına alınan bir riskin gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan enkaz veya yıkıntıların kaldırılması için gerekli olan masrafları güvence altına alan teminat, enkaz kaldırma masrafları teminatıdır. Bu teminat da sigortanın temel güvenceleri içinde değildir. İsteğe bağlı olarak alınabilen ilave güvenceler arasındadır.

İnşaat çalışmaları sırasında bir kalıp veya iskele çökebilir. Bu sırada oluşan enkazın kaldırılması için inşaat firması ilave masraflara katlanmak zorundadır. Veya bir doğal felaket sonrasında, örneğin sel suları veya taşkınlar yüzünden inşaat alanını toprak, moloz ve mil doldurmuş olabilir. Bu enkazın kaldırılması için de inşaat firması ilave masraflara katlanmak zorundadır.

İşte bu tür yapılacak masrafların karşılanması, eğer bu enkaz, inşaat bütün riskler sigortasının kapsamına giren bir riskin gerçekleşmesi yüzünden meydana gelmişse, enkaz kaldırma ilave teminatı ile karşılanacaktır.

Sigorta şirketleri, enkaz kaldırma masrafları için teminat tutarını belirlerken, genel olarak sigorta bedelinin en fazla yüzde dördünü geçmeyecek şekilde hesaplamaktadır. Ancak enkaz kaldırma teminatı, genelde sigorta bedelinin içinde kabul edilir ve sigorta şirketinin sorumluluğu hiçbir zaman toplam sigorta bedelini geçemez.

Munich Re klozlarından biri olan Kloz 111: Enkaz Kaldırma Masrafları Özel Şartı’na göre enkazın tanımı şu şekilde yapılmaktadır:

  • Sigorta konusuna giren işlerin hasarlı parçaları
  • Sigorta konusuna giren işlerin hasar görmeden önceki haline getirilmesi için sökülmesi veya yıkılması gereken hasarlı olmayan ancak kullanılamaz durumdaki parçaları
  • Sel, su taşkını, fırtına, yer kayması ve bunlara benzer olaylar yüzünden, inşaat alanına dışarıdan taşınan çamur, moloz ve benzeri her türlü malzeme.

İnşaat firmasının, alınması gerekli önlemleri zamanında almadığı için ortaya çıkan enkaz kaldırma masrafları ile toprak kayması veya göçük altında kalan sigortalı malların çıkarılması giderlerini aşan enkaz kaldırma giderleri için sigorta şirketinin tazmin etme sorumluluğu yoktur.

İsteğe bağlı teminatlardan biri olan enkaz kaldırma teminatıkonusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada uygun bir inşaat bütün riskler sigortasına sahip olmak isterseniz, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin uzman yöneticileri ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyin.