Bir inşaat faaliyeti ile ilgili olarak inşaat alanında, bir takım iş makineleri ve yapım işlerinde kullanılacak gerekli malzemeler bulunmaktadır. İhrazat kalemi denilen bu malzemeler, önceden alınarak inşaat alanına getirilir ve şantiyede stoklanır.

İnşaat bütün riskler sigortası ile güvence altına alınan herhangi bir risk gerçekleştiğinde, bu iş makineleri ve ihrazat kalemleri de bundan zarar görmüş ve kayıp ve hasara uğramış olabilir.

İşte ihzarat kalemlerinin veya iş makinelerin gördükleri hasarın bir an önce giderilebilmesi ve hasar yüzünden inşaat faaliyetlerinde meydana gelen gecikmelerin en aza indirilmesi için bazı ilave masrafların yapılması gerekebilir.

Örneğin hızlı nakliye, normal dışı çalışma, fazla mesai veya tatil günlerinde çalışma, bu çalışmalar için fazla ücret ödeme gibi durumlar yaşanabilir. İsteğe bağlı ilave güvence olarak alınabilecek ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları teminatı, bu tür harcamaları güvence altına almak için verilmektedir.

Munich Re klozlarından biri olan Kloz 006: Ekspres Nakliye, Fazla Mesai, Tatil Ücret ve Zamları Özel Şartı, böyle bir ihtiyaç yüzünden hazırlanmıştır. Bu kloza göre, Montaj Tüm Riskler Sigortası Genel Şartları gereğince, poliçe güvencesi kapsamına giren bir hasarın gerektireceği seri araçlar ile yapılan nakliyatın ilave masrafları ve ilave fazla çalışma ücretleri poliçede gösterilen limite kadar güvence altına alımıştır. Ancak burada uçak ve diğer hava yolu araçları ile yapılacak taşıma işleri güvence dışında tutulmuştur. Bu klozun geçerli olabilmesi için yapılan harcamaların, poliçe ile verilen güvence kapsamına giren herhangi bir hasar ile ilgili olması ve hasar miktarını en aza indirmek için yapılmış olması gerekmektedir.

Hasarlı kıymetlerin sigorta bedeli eğer olması gerekenden az tutulmuşsa, bu ek teminat sebebi ile ödenecek tazminat da eksik sigorta oranında düşülerek ödenir.

Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları teminatı isteğe bağlı teminatlardan biridir. Eğer bu teminatkonusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada uygun bir inşaat bütün riskler sigortasına sahip olmak isterseniz, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin uzman yöneticileri ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyin.