İnşaat bütün riskler sigortası, isminden de anlaşıldığı gibi birçok sigorta türünü ve güvenceyi birarada sunan çok geniş kapsamlı bir sigorta şeklidir. Bu güvencelerin bir kısmı sigorta poliçesi kapsamında sunulmaktadır ama bir kısım güvenceler isteğe bağlı olarak talep edilmektedir.

Sigorta şirketlerinin, genel yaklaşımı belli temel güvenceleri birlikte sunan bir inşaat bütün riskler sigortası hazırlamak yönündedir. Ancak inşaat firmaları bütün riskleri içine alacak genel bir koruma beklediklerinden, bu sayılan güvenceler yanında isteğe bağlı olarak başka güvenceler de talep etmektedirler. İşte sıklıkla talep edilen birkaç isteğe bağlı güvence çeşidi:

  • Geçici şantiye tesisleri teminatı

İnşaat faaliyetlerinin yürütülebilmesi için geçici olarak inşa edilen ve kullanılan barakalar ve yardımcı binalar bu teminat ile güvence altına alınır.

  • Üçüncü şahıs mali sorumluluk teminatı

İnşaat faaliyetleri sırasında, beklenmedik ve ani gelişen olaylar karşısında ortaya çıkan hasarlar üçüncü kişilere de zarar vermiş olabilir. İnşaat firması bu tür zararlar yüzünden üçüncü kişilere karşı yasal olarak sorumluludur ve bu sorumluluk bu teminat ile güvence altına alınır. İnşaatın yapılması sırasında, üçüncü kişilere ait, çevredeki binalarda meydana gelecek zararlar da bu teminat ile güvence altındadır.

  • İş makineleri teminatı

İnşaat faaliyetlerinde kullanılan makinelerin, ekipmanların, aletlerin ve her türlü teçhizatın, inşaat bütün riskler sigortasının güvence altına aldığı bir riske bağlı göreceği zararlar bu teminat ile güvence altına alınır.

  • Enkaz kaldırma masrafları teminatı

İnşaat bütün riskler sigortasının güvence altına aldığı bir riske bağlı gerçekleşmiş hasarlar ile ilgili enkazın ve yıkıntıların kaldırılması ve taşınması ile ilgili olarak yapılacak masraflar bu teminat ile güvence altına alınır.

  • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları teminatı

İnşaat bütün riskler sigortasının güvence altına aldığı bir riske bağlı gerçekleşmiş hasarların gerektirdiği, seri nakil araçları ile yapılan nakliye giderleri ve yapılmışsa fazla çalışma ücretleri bu teminat ile güvence altına alınır. Burada sadece uçak dışında kalan nakil araçlarının kullanılması gerekmektedir.

  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj teminatı

Yangına neden olsa olmasa da grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşa hali veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar sırasında ya da bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere resmi makamlar tarafından yapılan müdahaleler sırasında, sigorta konusu varlıklarda meydana gelen her türlü zarar bu teminat ile güvence altına alınır. Sigorta yaptıran kişilerin ana, baba, dede ile çocuklar ve torunlarının kötü niyetli hareketleri ile neden olacağ hasarlar da bu teminat ile güvence altındadır.

Aynı zamanda terör ve sabotaj eylemleri ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere resmi makamlar tarafından yapılan müdahaleler sırasında, sigorta konusu varlıklarda meydana gelen her türlü zarar bu teminat ile güvence altındadır.

  • Mevcut bina ve tesisler teminatı

İnşaat faaliyetleri sırasında, beklenmedik ve ani gelişen olaylar karşısında ortaya çıkan hasarlar inşaat alanındaki mevcut bina ve tesislere de zarar vermişse, bu zararlar bu teminat ile güvence altına alınır.

  • Genişletilmiş bakım devresi teminatı

İnşaatın bitirilmesinden veya geçici kabul işleminin yapılmasında sonra başlayan ve kesin kabul yapılıncaya kadar devam eden süre içinde inşaat firmasının kusuru yüzünden kaynaklanan hasarlar, bu teminat ile güvence altına alınır.

İsteğe bağlı teminatlar konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada uygun bir inşaat bütün riskler sigortasına sahip olmak isterseniz, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin uzman yöneticileri ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyin.