İnşaat sigortalarında prim hesaplamalarında bir kere en önemli konu, inşaat sigortası sözleşmesi yapılırken inşaat firmalarının sigorta şirketine doğru ve eksiksiz bilgi vermiş olmalarıdır. Sigorta şirketleri tamamen sigorta yaptırmak isteyen firmanın vereceği bilgiler doğrultusunda hareket edecektir. Böyle olunca ileride bir risk ile karşılaşıldığında sigorta şirketi ile gereksiz anlaşmazlıklarıın yaşanmaması için verilecek her türlü bilgi hatasız ve eksiksiz olmalıdır.

Bunun yanında sözleşmede yer alacak sigorta bedeli de doğrudan doğruya inşaat firmasının beyanı ile belirlenecektir. Sigortacılık uygulamasında sıkça yaşanan aşkın sigorta veya eksik sigorta sorunlarının yaşanmaması buna bağlıdır. Sigorta poliçesi için gereksiz yere fazla prim ödenmemesi ya da düşük prim ödemek için inşaat alanına sigortaya konu olan değerlerin güvencesiz bırakılmaması, tamamen inşaat firmasının yaklaşımlarına bağlıdır.

Bu konulara dikkat edildikten sonra geriye kalıyor güvenceler konusu. İnşaat sigortalarının kapsamalanı son derece geniştir. Bir taraftan büyük bir şantiye alanı var. Bu alanda bulunan iş makineler ve çalışan her kademeden çok sayıda insan var. İnşaat alanında kullanılacak malzemeler var. Bütün bu sayılanlar varlıklar karşısında bir de çeşitli riskler var. Riskler yaşamsal öneme sahip olabileceği gibi, sadece maddi hasar yaratabilecek olan riskler de var.

Bir inşaat sigortası yapılırken karar verilmesi ve seçim yapılması gereken güvenceler ne kadar fazla olursa doğal olarak talep edilecek poliçe primi de o kadar fazla olacaktır. İnşaat Sigortası Genel Şartları’na göre, aşağıda açıklanan noktalar güvence dışındadır. Ancak inşaat firması bunlara ihtiyacı olacağını düşünüyorsa, primini ödeyerek ilave güvence olarak poliçe kapsamına dahil edebilir:

  • İnşaatın sürerken kullanılacak iş makineleri ve donanımları
  • Geçici kurulmuş olan yardımcı yapılar, şantiye binaları ve şantiye aletleri
  • Kapsama giren bir risk ile ilgili olarak enkaz kaldırma masrafları
  • Kapsama giren bir risk ile ilgili olarak, uçak dışında bir araçla yapılan nakliye masrafları
  • Üçüncü kişilerin uğradığı zararlar yüzünden inşaat firmasına düşen hukuki sorumluluklar
  • Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşa ve bunları önlemek için yapılan çalışmalar yüzünden ortaya çıkan kayıp ve hasarlar
  • İnşaatın tamamlandıktan ve geçici kabulü yapıldıktan sonra başlayan bakım dönemi
  • Terör hareketleri ve bunları önlemek için yapılan çalışmalar yüzünden ortaya çıkan kayıp ve hasarlar
  • Kapsama giren bir risk ile ilgili olarak, ortaya çıkan çevre kirliliği yüzünden oluşan zararlar.

İnşaat sigortası nasıl hesaplanır konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada bir inşaat sigortası yaptırmak istiyorsanız, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.