İnşaat sigortalarının kapsamı son derece geniştir. Bu yüzden de sigorta şirketleri bu tür sigortaları reasüre ederken, reasürans şirketleri bazı teminatların sınırlarını kısmak gereği duymuşlardır. Reasürans şirketleri teminat kapsamlarını daraltan bazı klozlar eklemektedirler. Böyle olunca sigorta şirketleri de inşaat sigortası yaparken bu klozları kullanmaktadır.

Ülkemizdeki sigorta şirketleri, inşaat sigortası sözleşmelerini hazırlarken en çok Munich Re klozlarını kullanmaktadır. Munich Re, bugün dünyadaki en büyük reasürans şirketlerinden biridir. Almanya’da 1880 yılında kurulmuş olan Munich Re şirketinin hazırladığı klozlar, hem ülkemizde hem de bütün dünyada en çok kullanılan klozlardır.

Çok sayıda kloz arasında, inşaat sigortalarını en çok ilgilendiren birkaç kloz şunlardır:

 • Kloz 1: Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj özel şartı
 • Kloz 2: Çapraz sorunluluk özel şartı
 • Kloz 3: Bakım ziyaretleri özel şartı
 • Kloz 4: Bakım devresi özel şartı
 • Kloz 5: İş programı özel şartları
 • Kloz 6:Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları özel şartı
 • Kloz 7: Hava yolu ile taşıma ek teminatı özel şartı
 • Kloz 8: Deprem bölgesindeki yapılar özel şartı
 • Kloz 13: Şantiye dışında depolanan inşaat malzemeleri teminatı
 • Kloz 100: Makine ve tesisat için testt ve tecrübe devresi teminatı
 • Kloz 101 (CAR): Tünel ve galeri inşaatı özel şartları
 • Kloz 102: Yeraltınde önceden mevcut kablolar, borular ve benzeri tesisat için özel şart
 • Kloz 103: Mahsul, orman, ekili dikili alanlar özel şartı
 • Kloz 106: Bölümler halinde inşaat özel şartı
 • Kloz 107: Şantiye binaları ve malzeme depolarında depolanan malzemeler için özel şart
 • Kloz 108: İnşaat makineleri(CPM) özel şartı
 • Kloz 109: İnşaat montaj malzemeleri garanti hükümleri özel şartı
 • Kloz 110: Sel ve su baskınından korunma önlemleri özel şartı
 • Kloz 111: Enkaz kaldırma masrafları özel şartı
 • Kloz 112: Yangın önlemleri özel şartı
 • Kloz 113: Yurt içi (dahil) nakliye özel şartı
 • Kloz 114: Seri hasarları özel şartı
 • Kloz 115 (CAR): Kusurlu işçilik (dizayn hatası) özel şartı
 • Kloz 116: Kısmi kabul ve işletmeye alınan işlerle ilgili özel şart
 • Kloz 117: İçme suyu kanalizasyon veya boru döşeme özel şartı
 • Kloz 118: Su kuyuları delme işlmeleri özel şartı
 • Kloz 119: İşverene ait mevcut bina ve kıymetler özel şartı
 • Kloz 120: Vibrasyon (titreşim), taşıyıcı elemanların zayıflaması veya kaldırılmasına ilişkin özel şart
 • Kloz 121: Kazıklı temel ve istinat duvarı çalışmalarına ilişkin özel şartlar
 • Kloz 501: Üçüncü şahıslara karşı sorumluluk sigortası ek teminatı klozu

İnşaat sigortası klozları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada bir inşaat sigortası yaptırmak istiyorsanız, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.