Bir inşaat sigortası, yapım işleri süren, hastane, yol, baraj, köprü, konut ve benzeri her türlü inşaatın, inşaat faaliyetleri sırasında karşı karşıya kalabileceği tehlikeli durumlar yüzünden uğrayacağı hasarları ve zararları güvence altına almak için yapılmaktadır.

Bu inşaat tek başına bir proje çalışması olabileceği gibi büyük bir projenin bölünmüş kısımlarından biri de olabilir. Önemli olan inşaat alanındaki varlıkların, önceden bilinmeyen ve beklenmeyen bir risk ile karşılaşması ve bu riskin birdenbire gerçekleşmiş olmasıdır.

Peki nedir inşaat alanında sigorta sözleşmesine konu olabilecek varlıklar? Bu sorunun cevabı İnşaat Sigortası Genel Şartları’nın A3 Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler ve Haller başlıklı maddesi açıklıyor. Bu maddeye göre, aşağıdaki sayılan durumlar yüzünden meydana meydana gelen kayıp ve hasarlar sigorta güvencesinin dışındadır. Ancak ilave güvence olarak sözleşme kapsamına alınabilir:

  • İnşaat faaliyetlerinde kullanılan iş makineleri ve donanımları
  • Geçici olarak kurulan şantiye binaları, yardımcı binalar, şantiye tesisleri ve şantiye aletleri
  • Risk poliçe kapsamında bulunuyorsa, enkaz kaldırma masrafları
  • Risk poliçe kapsamında bulunuyorsa, kayıp ve hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan araçlarla yapılan nakliye masrafları ve fazla çalışma ücretleri
  • Üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlar yüzünden inşaat firmasına düşen yasal sorumluluklar
  • Grev, lokavt, kargaşa durumları ve halk hareketleri ve bu olaylara müdahale sırasında doğan kayıp ve hasarlar
  • İnşaatın bitim ve geçici kabulü yapıldıktan sonraki dönemde bakım masrafları
  • Terör eylemleri ve bu eylemlere müdahale sırasında doğan kayıp ve zararlar
  • Risk poliçe kapsamında bulunuyorsa, meydana gelen çevre kirliliği yüzünden oluşan zararlar

İnşaat firmalarının sigorta sözleşmesi yaparken sigorta şirketlerine vermeleri gereken farklı bir belge yoktur. Önemli olan sigorta şirketini yanıltmayacak ve yanlış karar vermesine neden olmayacak şekilde doğru ve tam bilginin sigorta şirketine verilmesidir. Sigorta şirketleri aldıkları bilgileri doğru ve eksiksiz kabul eder ve buna göre sigorta sözleşmesini hazırlar ve talep edeceği primi belirler.

İnşaat sigortası için gerekli evrakların neler olduğu konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada bir inşaat sigortası yaptırmak istiyorsanız, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.