İnşaat sigortaları yapılırken, sigorta sözleşmelerinde ülkemizde daha çok Munich Re klozları yer almaktadır. Munich Re, dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden biridir. 1880 yılında Almanya’da kurulmuştur. Sadece ülkemizde değil bütün dünyada Münich Re’nin klozları sigortacılık literatürüne girmiştir.

Şimdi kısaca bu klozlara bakalım.

 • Kloz 1: Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
 • Kloz 2: Çapraz sorunluluk ek teminatı
 • Kloz 3: Bakım ziyaretleri ek teminatı
 • Kloz 4: Genişletilmiş bakım devresi teminatı
 • Kloz 5: Yapı ve montaj sigortaları iş programı özel şartı
 • Kloz 6: Fazla mesai, gece işçiliği, tatil günlerinde çalışma ve seri taşıma ek giderleri teminatı
 • Kloz 7: Uçakla taşıma ek giderleri teminatı
 • Kloz 8: Deprem bölgesindeki yapılarla ilgili yönetim garanti klozu
 • Kloz 9: Deprem teminatında maddi ve sorumluluk hasarları istisna klozu
 • Kloz 10: Sel ve seylap teminatında maddi ve sorumluluk hasarları istisna klozu
 • Kloz 12: Fırtına ve fırtınaya bağlı maddi ve sorumluluk hasarları istisna klozu
 • Kloz 13: Şantiye dışında depolanan inşaat malzemeleri teminatı
 • Kloz 100: Makine ve tesisat için tecrübe devresi teminatı
 • Kloz 101 (CAR): Tünel ve galeri inşaatı özel şartları
 • Kloz 102: Yeraltı kabloları, boru ve diğer donanımlara ilişkin özel koşullar
 • Kloz 103: Ekinlere, ormanlara ve her türlü dikili kültür bitkilerine gelebilecek kayıp ve zararlar
 • Kloz 104: Baraj ve su rezervuarlarına ilişkin özel şartlar
 • Kloz 106: İşin bölümler halinde yapılmasıyla ilgili garanti hükmü
 • Kloz 107: Şantiye binaları ve malzeme depoları teminatı
 • Kloz 108: İnşaat makineleri, tesisat ve ekipmanları garanti klozu
 • Kloz 109: İnşaat malzemeleri garanti klozu
 • Kloz 110: Yağış, sel ve seylap riskleri ile ilgili güvenlik önlemlerine ait garanti klozu
 • Kloz 111: Toprak kayması sonucu enkaz kaldırma giderleri teminatı
 • Kloz 112: Yangın söndürme araç gereçleri ve yangın karşı alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin özel koşullar
 • Ek kloz 112: Isıya dayanıklı işlemlerin başlamasından önce yapılacak işler
 • Ek kloz 112: Isıya dayalı işlemler izin belgesi
 • Kloz 113: Yurt içi taşımalar teminatı
 • Kloz 114: Seri hasarları klozu
 • Kloz 115: Plan ve proje yapımcısı teminatı
 • Kloz 116: Kısmi kabul ve işletmeye alınan işlerle ilgili teminat
 • Kloz 117: Temiz su ve pis su borularının döşenmesine ilişkin özel şartlar
 • Kloz 118: Su kuyuları delme işlmeleri özel şartı
 • Kloz 120: Vibrasyon (titreşim), taşıyıcı elemanların zayıflaması veya kaldırılmasına ilişkin teminat klozu
 • Kloz 121: Temel ve istinat duvarları kolonlarına ilişkin özel şartlar

Munich Re klozları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada uygun bir inşaat bütün riskler sigortasına sahip olmak isterseniz, gecikmeden insaatsigortasi.com.tr web sitesinin uzman yöneticileri ve çalışanlarına başvurulmalıdır.