Bir inşaat alanındaki beklenmedik kazalar ve ani olaylar öyle sonuçlar doğurabilir ki, o inşaat firmasının toparlanması bir daha mümkün olmayabilir. Oysa bir inşaat sigortası poliçesi primi ile karşılaştırma yapılmayacak kadar büyük kayıp ve hasarların altından kalkmak ancak bir inşaat sigortası ile mümkün olabilir.

Hangi sigorta şirketi olursa olsun hemen hemen hepsinde de bir inşaat sigortası sözleşmesi yapıldığında, şu sayılan güvenceler mutlaka bulunmaktadır:

 • İnşaat alanında çıkacak bir yangın veya bir patlama ya da inşaat alanına düşecek bir yıldırımın neden olacağı hasarlar
 • İnşaat alanına sel gelmesi veya kabaran akarsu ve dere yataklarından taşan suyun inşaat alanını basması sonucu oluşan hasarlar
 • Fırtına, kasırga gibi şiddetli rüzgarların veya don olayının inşaat alanında neden olduğu hasarlar
 • Deprem sonucu inşaat alanında meydana gelen hasarlar
 • İnşaat alanının, grev, lokavt, kargaşa hali, halk hareketleri ve terör gibi olaylar yüzünden göreceği hasarlar
 • İnşaat işlerinin bitmesi ve geçici kabulünün yapılmasında sonra gelen bakım devresinde ortaya çıkan hasarlar
 • İnşaat alanına meydana gelen toprak kayması veya çökmesi sonucu oluşan hasarlar
 • İnşaat alanında meydana gelen hırsızlık yüzünden ortaya çıkan hasarlar

Bazı sigorta şirketleri bu sayılan güvencelerden bazılarını ilave güvence olarak sunsa da bir inşaat bütün riskler sigortası genel olarak bu güvenceleri vermektedir.

Görüldüğü gibi bir inşaat bütün riskler sigortası, gerçekten birden fazla sigorta güvencesini biraraya getirmektedir. Bu yüzden de bu sigorta çeşidi, Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan şu genel şartların hepsine de uygunluk taşır:

 • İnşaat Sigortaları Genel Şartları
 • Montaj Sigortaları Genel Şartları
 • Makine Kırılması Genel Şartları
 • Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları

İnşaat alanında kullanılan makinelerin montajından, bu makinaların arıza çıkarmasına kadar hatta işyerinde bulunan her türlü elektronik aletlerin bozulmasına kadar birçok beklenmedik ve aniden ortaya çıkan risk vardır ki bunların hepsi inşaat bütün riskler sigortası ile güvence altına alınmış olmaktadır.

İnşaat sigortası teminatlarının neler olduğu konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada uygun bir inşaat bütün riskler sigortası yaptırmak istiyorsanız, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanları her zaman yanınızdadır.