Bütün sigorta şirketleri, inşaat sigortası sözleşmesi yaparlarken şu temel güvenceleri vermektedir:

 • İnşaat faaliyetleri ile ilgili olarak beklenmedik ve ani sebeplerle ortaya çıkacak kayıp ve hasarlar
 • Deprem, seylap, sel, toprak kayması, fırtına ve benzeri doğal afetler yüzünden ortaya çıkacak kayıp ve hasarlar
 • Yangın, yıldırım düşmesi ve bir patlamanın olmasına bağlı olarak ortaya çıkacak kayıp ve hasarlar
 • Çeşitli hırsızlık olayları yüzünden ortaya çıkacak kayıp ve hasarlar
 • İnşaat alanında meydana gelen işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkacak kayıp ve hasarlar

Bütün bu sayılan durumlar inşaat sigortası ile güvence altına alınmış olmaktadır. Ancak bir inşaatın başlaması ile bitişi arasında geçen süre çok uzun bir süredir ve bu süre içinde başka riskler de projenin geleceğini tehlikeye atabilir. Bu nedenle İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları’nda, Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler ve Haller başlıklı maddesinde, inşaat sigortası ek teminatları açıklanmıştır. Şimdi bu maddelere eğilelim.

Bu madde hükmüne göre aşağıda sayılacak durumlarda meydana gelen kayıplar ve hasarlar normal olarak sigorta teminatının dışında kabul edilir. Ancak ilave prim ödenmek suretiyle aşağıda sayılan durumlar sigorta güvenceleri içine alınabilmektedir:

 • İnşaat faaliyetlerinin çeşitli aşamalarında kullanılan iş makineleri ve bunların donanımları
 • İnşaat alanına kurulan geçici şantiye binaları, yardımcı binalar, tesisler ve şantiye aletleri
 • Hasar poliçe kapsamında bir riskten ortaya çıkmışsa, enkaz kaldırılması masrafları
 • Hasar poliçe kapsamında bir riskten ortaya çıkmışsa, kayıp ve hasarların gerektirdiği nakliye ücretleri (hava yolu ile yapılan nakliyeler hariçtir) ve fazla çalışma ücretleri
 • Üçüncü kişilerin, riskin zararlarına maruz kalması yüzünden inşaat firmasının üzerine bulunan yasal sorumluluklar
 • Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve bu olaylara müdahale sırasında ortaya çıkan kayıp ve hasarlar
 • İnşaatın tamamlanması ve geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresinde ortaya çıkan kayıp ve hasarlar
 • Terör eylemleri ve bu olaylara müdahale sırasında ortaya çıkan kayıp ve hasarlar
 • Hasar poliçe kapsamında bir riskten ortaya çıkmışsa, her türlü çevre kirliliği sebebiyle ortaya çıkan kayıp ve hasarlar

İnşaat sigortası ek teminatları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada uygun bir inşaat bütün riskler sigortası yaptırmak istiyorsanız, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanları her zaman yanınızdadır.