Sanayi sektörünün gelişmesine paralel olarak, son yıllarda mühendislik sigortaları daha fazla önem kazanmaya başlamıştır ve gerek kapsamı gerek güvence yapısı ile önemli riskler karşısında oldukça geniş güvenceler sunmaktadır. Mühendislik sigortalarının en modern ve en gelişmiş ürünlerinden biri ise, inşaat bütün riskler sigortası ya da inşaat all risk sigortası olmuştur. Busigorta müteahhitlik firmaları için ciddi bir güvence olmaktadır.

İnşaat all risk sigortası, inşatta kullanılacak malzemelerin inşaat alanına indirilmesinden başlayaral, inşaatın bitirlmesi ve tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçecek süre içinde, doğa, insan ve teknik faktörlerin neden olabileceği çok çeşitli riskleri güvence altına almaktadır.

İnşaat all risk sigortasının kapsamını çizerken, önce hangi güvenceleri verdiğine sonra da primini ödemek suretiyle ilave olarak hangi güvenceleri sağladığına bakmak doğru olur.

İnşaat all risk sigortasının verdiği güvenceler:

 • Şantiye alanında bir yangın veya bir patlamanın ya da düşen bir yıldırımın neden olduğu kayıp ve hasarlar
 • Şantiye alanını sel basması veya yükselen akarsu ve dere yataklarından suyun taşması yüzünden oluşan kayıp ve hasarlar
 • Fırtına, kasırga gibi şiddetli rüzgarların veya kar, çığ, don olaylarının şantiye alanında neden olduğu kayıp ve hasarlar
 • Deprem, toprak kayması, toprak çökmesi sonucu şantiye alanında meydana gelen kayıp ve hasarlar
 • Şantiye alanında meydana gelen hırsızlık olayı ile ortaya çıkan kayıp ve hasarlar

İnşaat all risk sigortasının primi ödenmek suretiyle ilave olarak sağladığı verdiği güvenceler:

 • İnşaat sırasında kullanılan iş makineleri ve bunların donanımları
 • Poliçe kapsamındaki bir riske bağlı olarak, enkaz kaldırılması masrafları
 • Şantiye alanına kurulan binalar, yardımcı binalar ve şantiye aletleri
 • Poliçe kapsamındaki bir riske bağlı olarak, üçüncü kişilerin göreceği zararlara karşılık yasal sorumluluklar
 • Grev, lokavt, kargaşa hali, halk hareketleri ve bu olaylara müdahale sırasında ortaya çıkan hasarlar
 • Terör hareketleri ve bu olaylara müdahale sırasında ortaya çıkan hasarlar
 • İnşaat işlerinin bitmesi ve geçici kabul işleminin yapılmasında sonra, bakım devresinde ortaya çıkan hasarlar

İnşaat all risk sigortası kapsamı konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isteniyorsa, bu arada uygun bir inşaat bütün riskler sigortasına sahip olmak isteniyorsa, gecikmeden insaatsigortasi.com.tr web sitesinin uzman yöneticileri ve çalışanlarına başvurulmalıdır.