Ülkemizde ne yazık ki sıkça doğal afetlerle karşılaşılıyor. Bunların başında da deprem ve global ısınma ve iklim değişikliklerine bağlı hava olayları geliyor. Bir de bunların yanına yine sıkça rastlanan ekonomik sıkıntılar ve krizler de eklenince yatırımların güvence altına alınması gittikçe daha fazla önem taşıyor.

Bu değişimlerden en çok etkilenen sektörleden biri de inşaat sektörüdür. Ancak 2015 yılı ile birlikte, özellikle ekonomik dalgalanmaların bu kadar fazla ve etkili olduğu bir dönemde, inşaat sektöründe büyüme trendi izlenmesi, hem şaşırtıcı hem de sevindirici olmuştur. Bir taraftan yeni projeler üretilirken ve yatırımlara başlanırken diğer taraftan konut satışlarında da yükselme izleniyor.

Yine de bu projelerin devamlılığının sağlanması ve olası sermaye, zaman ve iş gücü kayıplarının önüne geçilmesi için, inşaat all risk sigortası, ya da inşaat bütün riskler sigortası yaptırmak bir gereklilik olarak ortaka çıkmaktadır.

İnşaat bütün riskler sigortası, inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar olan süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü beklenmedik ve ani sebeplerle ortaya çıkacak kayıp ve hasarlar yanı sıra, deprem, seylap, sel, toprak kayması, fırtına ve benzeri doğal afetler, yangın, yıldırım düşmesi, infilak olması, çeşitli hırsızlık olayları, şantiye alanında meydana gelen işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkacak risklerin sonuçları karşısında projeyi güvence altına almak amacı ile yaptırılmaktadır.

Bu sayılan riskler inşaat bütün riskler sigortası ile otomatik olarak güvence altına alınmaktadır. Ancak bunlar dışında başka güvenceler de ilave olarak alınabilir ve poliçe kapsamı genişletilebilir. Örneğin, enkaz kaldırma masrafları, üçüncü kişiler mali sorululuk, inşaatın geçici tesliminden sonraki bakım dönemi, çeşitli kargaşa, ayaklanma, halk hareketleri ve törör olayları gibi.

İnşaat bütün riskler sigortasının temel özelliği, çok sayıda sigorta çeşidinin tek bir poliçede toplanmış olması ve bu şekilde daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunmuş olmasıdır.

Bütün sigorta şirketlerinin portföylerinde bulunan inşaat bütün riskler sigortası, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan İnşaat Sigortaları Genel Şartları yanında Montaj Sigortaları Genel Şartları, Makine Kırılması Genel Şartları ve Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları ve sigorta sözleşmesine yazılan özel koşullar çerçevesinde hüküm ifade etmektedir.

Montaj sigortaları, inşaat alanında kullanılacak makinelerin montajı sırasında ortaya çıkacak riskleri güvence altına alır. Bu güvenceler, montajı yapılacak makineler, inşaat alanına konduğu anda başlar ve çalışır hale gelmesiyle son bulur.

Makine kırılması sigortası, kullanım hatasından veya teknik nedenlerle meydana gelebilecek bir kaza sonucu inşaat alanındaki makinelerin arıza çıkarması halinde ortaya çıkan zararları güvence altına alır.

Elektronik Cihaz Sigortaları, işyerinde bulunan bilgisayarlar, telefonlar, telefon santrali, faks ve fotokopi aletleri ve elektronik kontrollü bütün makinelerin arıza çıkarması halinde ortaya çıkan zararları güvence altına alır.

İnşaat all risks sigortası yapılabilmesi için inşaat anlamında bir sınırlama yoktur. İnşaatın konusu bina, yol, köprü, baraj, liman, içme suyu ve elektrik hatları, havaalanı, kanalizasyon, her türlü inşaat projesi olabilir. Genel olarak bu sigortanın güvenceleri, inşaat sırasında kullanılacak olan yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesi ile birlikte başlar ve inşaatın tamamlanması ve geçici kabulünün yapılmasına kadar hatta kullanılmaya başlamasına kadar geçen süreyi kapsar. Bu süre içinde teknik nedenlerle meydana gelmiş olabilir, veya insan faktörü yüzünden meydana gelmiş olabilir ya da beklenmedik ve ani olaylar yüzünden meydana gelmiş olabilir, her türlü risk ve sonuçları güvence altına alınmaktadır.

İnşaat all risk sigortası (tüm riskler) hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada uygun bir inşaat all risk sigortası (tüm riskler) sigortası yaptırmak istiyorsanız, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanlarına danışmak için vakit kaybetmeyiniz.