Sigorta acenteleri, faaliyetleri boyunca mesleki kurallara ve etik ilkelere uymak zorundadırlar. Sigorta acentelerinin, faaliyetleri sırasında, diğer acentelerle, veya müşterileri ve iş yapt...


Üçüncü kişilere karşı mali sorumluluk sigortası genel olarak, poliçenin yürürlükte olduğu süre içinde meydana gelecek bir olay neticesinde, üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığın...


İnşaat firmaları böyesine büyük boyutlu ve güçlü finansman gerektiren inşaat faaliyetlerine kalkıştıkları zaman, ne kadar büyük risklerle karşı karşıya olduklarının farkındadırlar. Bu kadar...İnşaat bütün riskler sigortası yaptırmaktan amaç, inşaat firmalarının başladıkları inşaatı sorunsuz bir şekilde tamamlamalarına destek olmaktır. İnşaat faaliyetlerinde kullanılacak makine ve...


İnşaat bütün riskler sigortası (Construction All Risks, CAR), sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, poliçe süresi içinde, inşaat alanında bulunduğu sırada, poliçede gösterilen istisnalar...