İnşaat bütün riskler sigortası yaptırmaktan amaç, inşaat firmalarının başladıkları inşaatı sorunsuz bir şekilde tamamlamalarına destek olmaktır. İnşaat faaliyetlerinde kullanılacak makine ve her türlü malzeme, inşaat alanına inmeye başladığı andan itibaren, inşaat bütün riskler sigortasının güvenceleri devreye girmektedir. Bu andan itibaren inşaatın bütün aşamaları, inşaatın bitmesine kadar yaşanan dönem içinde ortaya çıkabilecek her türlü risklere karşı güvence altına alınmış olmaktadır.

Böyle olunca inşaatın hangi sürecinde inşaat sigortası yapılmalıdır sorusunun cevabı ortaya çıkmaktadır. Evet inşaat faaliyetlerinde kullanılacak makine ve her türlü malzeme, inşaat alanına inmeye başladığı anda, inşaat bütün riskler sigortası yaptırılmış olmalıdır.

Bu sigorta sayesinde inşaat çalışmaları sekteye uğramadan devam edebilecektir. İnşaat bütün riskler sigortası sadece konut inşaatları için gerekmemektedir. Bu sigorta, her türlü konut inşaatından, okul, hastane, fabrika, işletme, baraj, karayolu, köprü, havaalanı, liman ve kanal inşaatlarına kadar inşaat sektörünün her alanında ihtiyaç duyulan bir sigortadır. Üstelik tek başına bir proje için değil büyük bir projenin çeşitli bölümleri için de ayrı ayrı inşaat bütün riskleri sigortası yaptırmak mümkündür.

Sonuç olarak inşaat all risk sigortası, ya da inşaat bütün riskler sigortası, inşaat firmaları için oldukça ciddi bir güvence sunmaktadır. Makinelerin ve yapı malzemelerinin inşaat yapılacak alana indirilmeye başlanmasından, binanın tamamlanması ve kullanılmaya başlamasına kadar geçen bütün aşamalarda, insan, doğa ve teknik faktörlerin neden olabileceği son derece geniş bir risk yelpazesini güvence altına almaktadır. Bunun yanında inşaat firmasının talep etmesi ve sigorta şirketinin uygun bulması ile ilave olarak başka güvencelerin alınması da mümkündür. Örneğin, şantiyede kullanılan bütün makine, alet ve ekipmanlar, geçici barakalar ve yardımcı binalar, üçüncü kişilerin inşaat firmasının yasal sorumlulukları ile ilgili tazminat talepleri, enkaz kaldırma harcamaları, inşaatın geçici kabulünden sonra başlayan bakım dönemi ve grev, lokavt, kargaşa hali, halk hareketleri ve terör gibi olaylar ilave olarak güvence altına alınabilmektedir.

İnşaatın hangi sürecinde inşaat sigortası yapılması gerektiği konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isteniyorsa, bu arada uygun bir inşaat all risk sigortasına sahip olmak isteniyorsa, gecikmeden insaatsigortasi.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanlarına başvurulmalıdır.