İnşaat bütün riskler sigortası yapılırken temel güvencelerin yanında çok sayıda talep edilebilecek güvenceler de vardır. Bu ilave güvencelerle inşaat firmaları kendilerini daha geniş bir koruma altına almış olurlar. Alınabilecek bu ilave güvencelerden biri de enkaz kaldırma ek teminatıdır.

İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları’nda Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler ve Haller başlıklı maddesinde, enkaz kaldırılması masraflarının sigorta teminatı dışında olduğu belirtildikten sonra, kayıp ve hasarlar eğer teminat kapsamına alınan bir riske bağlı olarak ortaya çıkmışsa, bu durumda ilave sözleşme yapılarak ortaya çıkan yıkıntı ve enkazın kaldırılmasının da güvence altına alınabileceği açıklanmıştır.

Sigorta şirketlerinin kullandığı Munich Re klozlarından Kloz 111: Enkaz Kaldırma Masrafları Özel Şartı da enkaz kaldırma ek teminatını düzenleyen bir klozdur. Bu kloza göre, sigorta konusunda giren işlerin hasarlı bölümleri ile hasarlı olmamasına rağmen hasar görmeden önceki haline getirilmesi için kullanılması mümkün olmayan bölümleri bu klozun kapsamına girmektedir. Ayrıca sel, su taşkını, fırtına, yer kayması ve benzeri doğa olayları yüzünden, inşaat alanına dışarıdan gelen moloz, çamur ve benzeri her türlü malzeme de enkaz kapsamına girmektedir.

Sigorta şirketleri, enkaz kaldırma ilave güvencesini verirlerken, teminat tutarı olarak sigorta bedelinin en fazla yüzde dördünü tespit ederler. Ancak enkaz kaldırma teminatı, genel olarak sigorta bedelinin içinde kabul edilir ve sigorta şirketinin sorumluluğu enkaz kaldırma masrafları ile ilgili olarak hiçbir zaman toplam sigorta bedelini geçemez.

Demek ki enkaz kaldırma ek teminatı, sigorta konusu inşaat faaliyetlerinin devam edebilmesi için ve bu işlerde meydana gelen bir hasarın giderilmesi için verilen bir güvencedir. Sigorta şirketleri tarafından enkaz kaldırma teminatı için belirlenen limit, ilk ateş sigortası prensibine göre tespit edilir. Bu masraflar tazmin edilirken eksik sigorta uygulanmaz.

İnşaat firması eğer zamanında alması gereken önlemleri almadığı için risk gerçekleşmiş ve ortaya enkaz kaldırma masrafları çıkmışsa ya da toprak kayması veya göçük yüzünden toprak altında kalan sigortalı malların değerinden daha fazla enkaz kaldırma giderleri ortaya çıkmışsa, sigorta şirketinin tazmin etme sorumluluğu yoktur.

İnşaat bütün riskler sigortası yapılırken alınacak enkaz kaldırma teminatı konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada uygun bir inşaat bütün riskler sigortasına sahip olmak isterseniz, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyin.