Montaj bütün riskler sigortası, inşaat faaliyeti tamamlanmış olan fabrika, üretim atölyesi, sanayi tesisi gibi binaların içinde kullanılacak olan makinaların, yerine konulması veya monte edilmesi işlemleri sırasında meydana gelecek bir tehlikeli duruma bağlı olarak kayıp ve hasara uğraması durumunda, bu kayıpları güvence altına almak için yapılmaktadır.

Montaj bütün riskler sigortalarının bu özelliği nedeniyle de, inşaat bütün riskler sigortasında olmayan bir uygulama farkı vardır.

Montaj bütün riskler sigortaları, şantiye alanına ilk makineler, ekipmanlar ve kullanılacak malzemeler inmeye başladığı anda başlar. Daha sonra montaj çalışması tamamlanıp işverene teslim edildiği anda da sona erer. Ancak montaj bütün riskler sigortalarında ayrıca dört haftalık bir tecrübe dönemi uygulaması da vardır. Bu süre teminata dahildir.

Ancak yaptırılan sigorta, kullanılmış makine, ekipman ve tesislerin montajı içinse, bu durumda bu gibi makine, ekipman ve tesisler için tecrübe dönemi güvencesi verilmez. Yani ikinci el makinelerin montaj faaliyetlerinde tecrübe devresi teminat dışındadır. Sadece sıfırdan kurulacak yeni makinelerin montaj faaliyetleri için tecrübe devresi söz konusudur.

Montaj firması, montajı tamamlanan makine ve ekipmanları kısım kısım tecrübe etmeye başlayabilir. Eğer bu şekilde bir kısım makinelerin deneme çalışmalarına başlıyorsa, tecrübe başlama tarihini en az sekiz gün önceden sigorta şirketine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Bu arada montaj çalışmaları ile ilgili teminat süresi, poliçede gösterilen tarihten önce bitirilmişse, bu durumda tecrübe dönemi süresi değiştirilmeden öne alınır. Montaj firması, bu durumda da teminat süresinin poliçede gösterilen süreden önce biteceğini, en az sekiz gün önceden sigorta şirketine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Montaj çalışmaları eğer süresi içinde bitirilemiyorsa, teminat süresi, yetkili Tarife Komitesi tarafından uzatılabilir. Tecrübe dönemi faaliyetleri dört hafta içinde bitirilemiyorsa, teminat süresi, yine yetkili Tarife Komitesi tarafından uzatılabilir.

Montaj bütün riskler sigortalarında test tecrübe devresi konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isteniyorsa, bu arada uygun bir montaj bütün riskler sigortasına sahip olmak isteniyorsa, gecikmeden insaatsigortasi.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanlarına başvurulmalıdır.